Uw data is veilig opgeslagen en altijd opvraagbaar

In de huidige digitale tijd wordt alles online vastgelegd en daarom heeft Huurcheck als belangrijke taak de optimale beveiliging van uw data. Alle data die in de tools van Huurcheck Nederland worden geregistreerd worden versleuteld opgeslagen en bewaard op beveiligde servers. De data wordt alleen gebruikt voor het doel waarvoor de relatie opdracht heeft gegeven, de realisatie van een (ver)huurtransactie.

Escrow overeenkomst

Huurcheck waarborgt de kwaliteit  en continuïteit van de software via een zogenaamde “escrow overeenkomst”.

In deze overeenkomst is vastgelegd op welke wijze er gehandeld dient te worden om de gevalideerde verhuurdossiers die bij in de beveiligde database zijn opgeslagen, ter beschikking te stellen aan de rechtmatige eigenaar (de makelaar), op het moment dat Huurcheck in staat van faillissement geraakt of haar bedrijfsactiviteiten staakt.

Hierdoor heeft u als makelaar altijd de zekerheid over het behoud en het gebruik van de data van de rapporten, die door u via de software zijn opgeslagen. Continuïteit van uw bedrijfsactiviteit wordt hierdoor optimaal gewaarborgd.

Geheimhouding

Huurcheck ondertekent met haar samenwerkende makelaars een overeenkomst waarin is opgenomen dat de ter beschikking gestelde data niet voor andere doeleinden mag worden gebruikt, dan voor de activiteiten waarvoor de makelaar met Huurcheck samenwerkt. Hiermee is de data van makelaars altijd volledig beschermd.

Autoriteit Persoonsgegevens

Huurcheck is geregistreerd bij AP onder nummer M1607864. De taak van AP is toezien of organisaties zich houden aan de wet- en regelgeving voor het gebruik van persoonsgegevens. U kunt daarom vertrouwen op een correcte wijze van de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]