Checklist benodigde documenten voor verhuur

Voor een correcte uitvoer van uw verhuurtransactie zijn onderstaande documenten benodigd. Deze samenstelling is tot stand gekomen in overleg met overheid, gemeentes, makelaars, verhuurbemiddelaars en beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars.
Per verhuursituatie zijn deze beschreven. U kunt de teksten in dit document publiceren op uw website of afgeven aan uw relatie. Na ontvangst van de stukken kunt u de Huurcheck validatiesoftware starten.

 

-> Dit is slechts een richtlijn, u kunt deze altijd aanpassen naar gelang de situatie. Als makelaar dient u voor een correcte dossieropbouw tenminste te onderzoeken:

  • of de persoon waarmee u zaken doet de juiste persoon is;
  • of de huurder solvabel voldoende is om de huur te kunnen betalen en de woonruimte naar verwachting als een goed huurder zal bewonen;
  • of de verhuurder daadwerkelijk de eigenaar is van het te verhuren object;
  • de huurwetgeving regels worden nageleefd.
shutterstock_81646084

Van verhuurders

bij particulier

Kopie van het identiteitsbewijs

bij particulier Het kadastraal bericht (bewijs van eigendom)
Opdrachtbevestiging voor verhuur
indien Huurcheck Garantie

Aanvraagformulier Huurcheck verhuurdersverzekering

bij appartementsrecht Het huishoudelijk VVE reglement
bij Leegstandwet Leegstandwet vergunning
indien niet geliberaliseerd Puntentelling

Van huurder in loondienst

Onderstaande documenten zijn gewenst voor een correcte dossieropbouw.
Kopie van het identiteitsbewijs
Tenminste drie recente salarisstroken
Recent ondertekende werkgeversverklaring
Bankafschriften met hierop zichtbaar de bijschrijvingen van het salaris conform de aangeleverde salarisstroken
Indien hiervoor een huurwoning is bewoond Bankafschriften met hierop zichtbaar de huurbetaling afschrijvingen van de laatste drie maandhuren
 

Onderstaande documenten worden als extra dossieropbouw aangemerkt maar zijn niet verplicht.

Kopie bank betaalpas voor- en achterzijde inclusief handtekening (corresponderend met rekening op bankafschriften)
Inschrijvingsbewijs gemeentelijke basisadministratie GBA
Bewijs van vorig woonadres (bijv. een brief op naam van de kandidaat waarop het vorige woonadres is benoemd)
Indien hiervoor een huurwoning is bewoond Recente en ondertekende verhuurdersverklaring
Indien hiervoor een koopwoning is bewoond Bankafschriften met hierop zichtbaar de afschrijvingen van de laatste drie hypotheekbetalingen

Van expat huurders

Onderstaande documenten zijn gewenst voor een correcte dossieropbouw.
Recent ondertekende arbeidsovereenkomst
Recent ondertekend werkcontract (voor de periode in NL)
Verblijfsvergunning
Kopie van het identiteitsbewijs voor- en achterzijde voorzien van handtekening
Opdrachtplaatsing van het bedrijf
Bankafschrift met hierop zichtbaar de voor- en achternaam en bankrekeningnummer van de kandidaat
Recent ondertekende werkgeversverklaring
Kopie bank betaalpas voor- en achterzijde inclusief handtekening (corresponderend met rekening op bankafschriften)

Van huurders als ZZP zelfstandig ondernemer

Onderstaande documenten zijn gewenst voor een correcte dossieropbouw.
Kopie van het identiteitsbewijs
Recent KvK uittreksel
Bankafschriften met hierop zichtbaar de bijschrijvingen van het inkomen van de afgelopen drie maanden
Indien hiervoor een huurwoning is bewoond Bankafschriften met hierop zichtbaar de huurbetaling afschrijvingen van de laatste drie maandhuren
Accountantsverklaring met benoeming van het netto resultaat in het laatste kalenderjaar en prognose voor de komende 12 maanden
 

Onderstaande documenten worden als extra dossieropbouw aangemerkt maar zijn niet verplicht.

Kopie bank betaalpas voor- en achterzijde inclusief handtekening (corresponderend met rekening op bankafschriften)
Inschrijvingsbewijs gemeentelijke basisadministratie GBA
Bewijs van vorig woonadres (bijv. een brief op naam van de kandidaat waarop het vorige woonadres is benoemd)
Indien hiervoor een huurwoning is bewoond Recente en ondertekende verhuurdersverklaring
Indien hiervoor een koopwoning is bewoond Bankafschriften met hierop zichtbaar de afschrijvingen van de laatste drie hypotheekbetalingen
Jaarverslag en/of IB60 formulier over afgelopen kalenderjaar

Van huurders als bedrijven BV NV CV

Onderstaande documenten zijn gewenst voor een correcte dossieropbouw.
Kopie van het identiteitsbewijs van de tekenbevoegde persoon
Recent KvK uittreksel
Indien hiervoor een huurwoning is gehuurd Bankafschriften met hierop zichtbaar de huurbetaling afschrijvingen van de laatste drie maandhuren
Bankafschrift met hierop zichtbaar de datum en bedrijfsgegevens en het rekeningnummer
Kopie van het identiteitsbewijs van alle personen die namens het bedrijf de huurwoning gaan bewonen
Onderstaande documenten worden als extra dossieropbouw aangemerkt maar zijn niet verplicht.
Kopie bank betaalpas voor- en achterzijde inclusief handtekening (corresponderend met rekening op bankafschriften)
Jaarverslag van afgelopen kalenderjaar
Accountantsverklaring met benoeming van het netto resultaat in het laatste kalenderjaar en prognose voor de komende 12 maanden
Indien hiervoor een huurwoning is gehuurd Recente en ondertekende verhuurdersverklaring

Van huurders in overige situaties

Onderstaande documenten zijn gewenst voor een correcte dossieropbouw.
Kopie van het identiteitsbewijs
Bankafschriften met hierop zichtbaar de bijschrijvingen van het inkomen van de afgelopen drie maanden of zichtbaar het eigen vermogen
Bankafschriften met hierop zichtbaar het eigen vermogen (spaargeld)
Indien hiervoor een huurwoning is bewoond Bankafschriften met hierop zichtbaar de huurbetaling afschrijvingen van de laatste drie maandhuren
Kopie bank betaalpas voor- en achterzijde inclusief handtekening (corresponderend met rekening op bankafschriften)
Bewijs van vorig woonadres (bijv. een brief vanuit UWV op naam van de kandidaat waarop het vorige woonadres is benoemd)
Onderstaande documenten worden als extra dossieropbouw aangemerkt maar zijn niet verplicht.
Inschrijvingsbewijs gemeentelijke basisadministratie GBA
Indien hiervoor een huurwoning is bewoond Recente en ondertekende verhuurdersverklaring
Indien hiervoor een koopwoning is bewoond Bankafschriften met hierop zichtbaar de afschrijvingen van de laatste drie hypotheekbetalingen
Jaarverslag en/of IB60 formulier over afgelopen kalenderjaar

Laat uw bericht achter