Huurders meer gebaat bij aanhuurmakelaars en verhuurmakelaars

Huurder meer dan ooit gebaat bij eigen aanhuur- of verhuurmakelaar

In het eerste kwartaal van 2016 zijn de huurprijzen in de vrije sector gestegen met 6,2% ten opzichte van het eerste kwartaal in 2015, zo blijkt uit de huurmonitor van huurwoningsite Pararius. De te krappe woningvoorraad en het feit dat verhuurmakelaars voor woningen in hun portefeuille nu officieel enkel bemiddelen voor de verhuurder, maken dat…

Huurverhoging 2016

Huurverhoging 2016 ruim 2,6 tot 4,1 procent, uw huurder tijdig informeren

De huurverhogingen voor de sociale huursector zijn bekend gemaakt door Rijksoverheid. Voor de vrije sector gelden minder spelregels. Veelal staat in de huurovereenkomst een huurverhogingsmogelijkheid voor de verhuurder opgenomen waarbij de huurverhogingsdatum 1 juli van elk jaar is. Om uw huurders tijdig een huurverhogingsvoorstel te doen dient u de huurder uiterlijk twee maanden voor de…