Privacy-statement voor het bezoek aan www.huurcheck.nl

Privacyverklaring voor het bezoek aan www.huurcheck.nl en het aanmaken van een account voor www.mijnhuurcheck.nl.

 

Voor het bezoek aan deze website www.huurcheck.nl is Huurcheck Nederland

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De website is bedoeld voor de doelgroep makelaars en informeert deze doelgroep over de diensten die Huurcheck aanbiedt. Op deze website is het mogelijk om een account aan te vragen voor het makelaarsportaal Mijnhuurcheck.nl. De website richt zich niet op consumenten maar slechts op de B2B doelgroep.

Contactgegevens:

Gildeweg 13

2632BD Nootdorp

Tel 088-1235050

www.huurcheck.nl

 

De heer Alex Faraco is de Functionaris Gegevensbescherming van Huurcheck Nederland.

Hij is te bereiken via service@huurchecknederland.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken via de website www.huurcheck.nl

Huurcheck Nederland verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

– kredietwaardigheidscheck

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Huurcheck Nederland verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou nadat je een account aanvraagt als makelaar: kredietwaardigheidscheck 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Huurcheck Nederland verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Huurcheck Nederland analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

– Huurcheck Nederland verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Huurcheck Nederland neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Huurcheck Nederland) tussen zit. Makelaars die werken met de producten en diensten van Huurcheck Nederland nemen wel beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen bij creditcheckleveranciers. Daarvoor heeft Huurcheck Nederland een verwerkersovereenkomst met haar gebruikers (verantwoordelijke).

Beveiliging en bewaartermijn

Huurcheck Nederland bewaart je persoonsgegevens alleen zodra je een account hebt aangevraagd en een inlogcode aan jou is verstrek, niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens

Personalia en kantoorgegevens zolang als de samenwerking voortduurt

Nadat de samenwerking is gestopt behoudt Huurcheck Nederland de gegevens zolang als de Belastingdienst dat van Huurcheck verwacht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Huurcheck Nederland verkoopt jouw gegevens niet aan derden maar zal deze alleen delen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bij Huurcheck Nederland is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die je koopt. Om dit mogelijk te maken en jou en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we jouw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder jouw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar waarmee wij samenwerken te weten: EDR, Experian, BKR en Focum., die deze gegevens mogen (her)gebruiken ten behoeve van de uitvoering van hun werkzaamheden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken op www.huurcheck.nl

Huurcheck Nederland gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Huurcheck Nederland gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 

Cookie: Googly Analytics

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

 

Cookie: Facebook

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet en daarop advertenties op social media toont

Bewaartermijn: 2 jaar

 

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Huurcheck Nederland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar service@huurchecknederland.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Huurcheck Nederland wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Huurcheck Nederland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via service@huurchecknederland.nl